What's New

城市女青年商會邀請盈力為協辦機構,於2月16日至3月12日期間分別向僱主及30歲或以下僱員進行《青年上流力問卷調查》。調查發現,超過七成30歲或以下僱員認為工作經驗及知識,是獲得晉升的最重要條件,而僱主則認為員工心態比能力更重要。調查結果反映僱主同員...

疫情持續了超過一年,相信公司為保障員工,都曾推出不同的「抗疫」措施,盈力盤點企業最滴汗與最窩心措施。 ...

突如其來的疫情,相信影響了不少公司培訓計劃。為配合在家工作和減少人群聚集,盈力精選了以下題目可以Webinar 網絡研討會進行,讓同事在疫情下都可以自我提升。...

盈力僱員服務顧問及香港零售業管理協會合辦免費網上課程,協助大家管理自己及顧客情緒。

疫情爆發期間,不少公司需要推出措施以維持營運及保障員工,你的公司用什麼招數抗疫?你對公司於非常時期的抗疫安排有多滿意?而作為打工仔,面對疫情帶來的各種不明朗的因素,你有否出現過什麼負面情緒呢?...

疫情為職場帶來衝擊,企業前景不確定,正挑戰著打工仔的情緒機制。AQ(逆境商數) 的提昇,有助我們樂觀面對各種轉變,積極地跨越衝擊,並能保持韌力重新出發。香港人力資源管理學會邀請了盈力向大家分享「疫」境自強之術,有興趣人士可以直接向香港人力資源管理學會...

受疫情影響,公司都會盡量避免同事聚集。盈力推出5個抗「疫」工作坊,部份題目更可以webminar 網絡研討會方式進行,如有需要可聯絡我們了解更多。...

盈力將於11月26日至27日在HKIHRM Annual Conference & Exhibition 2019設有服務介紹展位,現誠邀客戶前往,了解盈力所提供之相關服務,登記出席。  ...

盈力今年6月與Recruit合作完成「非常同事」網上問卷調查發佈。亦將於11月20日獲工業貿易署中小企業支援與諮詢中心邀請,將調查結果與管理人分享,讓企業協助及關懷非一般員工。如欲報名請於2019年11月19日(星期二)或之前透過工業貿易署中小企業支...

職場生態充滿著複雜多樣性,難免會遇到令你費解嘅同事,佢哋「非常」特質可以出現喺儀表、行為,甚至精神狀態上。為咗了解呢啲同事背後嘅問題&情緒需要,我哋盈力與 Recruit做咗一個網上調查「非常同事─協助及關懷非一般員工」,探討下列3大範圍: 1. 邊...

Event Management, SEO, web design, 網頁設計, Wechat Marketing, wechat marketing, 香港醫生資料網, 香港媽媽網, seo, Annual Dinner, 網上電台